Treningsavgift 


USK Alpin er en foreldredrevet klubb, basert på frivillighet og at foreldre stiller opp og bidrar i alle ledd.

I tillegg til medlemskontigent i klubben, så gjelder følgende satser for treningsavgift pr barn som deltar:

Sesongen 2022/23:

U6:   kr 2850,-

U8:   kr 3300,-

U10: kr 3300,-

U12  kr 4100,-

U14 kr 7200,-

U16 kr 7200,-

50% søskenmoderasjon på laveste treningsavgift.

I tillegg kommer kostnadene til eget utstyr, heiskort, samlinger etc.

USK Alpin tilstreber å holde kostnadsnivået så lavt som mulig, og er derfor helt avhengig av at foreldre stiller opp både som trenere, på dugnader og andre aktiviteter i klubbens regi.