Styret for sesongen 2022/23

Verv Navn Mobil Mail
Leder Even Mannion
45869237
uskalpin@gmail.com

Kristine Heggelund Danielsen 90092937


Kenneth Thoresen 95244190


Thomas Sletvold 92286050

Aleksander Moen 93497660

Thomas Heggelund99161838

Ole Petter Storstad90182587